MƏQSƏD VƏ VƏZIFƏLƏR.

Çempionat keçirilməsinin əsas məqsədi müxtəlif müasir və ictimai rəqs növlərində calışan istedadlı kollektivlərin müəyyən edilməsi, Azərbaycanı Dünya və Avropa çempionatlarında təqdim etmək ücün rəqqasların və kollektivlərin seçimi. Həmçinin Azərbaycanın və yaxın xaricdə rəhbərlər, xoreoqraflar, müəllimlər və rəqqaslar arasında təcrübə mübadiləsi, sağlam həyatın təşviqi və uşaqların, yeniyetmələrin və gənclərin müasir və ictimai rəqs növləri ilə məşğulluğa cəlb olunması.

Təşkilatçılar:
Azərbaycan Gənclər İttifaqı
Azərbaycan Rəqs Assosiasiyası

Keçirilmə yeri:
Bakı İdman Sarayı

Keçirilmə vaxtı: 10:00 – 22:00

İŞTIRAK ÜCÜN QEYDIYYATIN QAYDALARI

Qeydiyatın turnirdən evvəl kecməsi mütləqdir! İştirakçıların qeydiyyatını kollektivin rəhbəri və ya onun nümayəndəsi etməlidir. İştirak üçün ərizə 15.04.2017 tarixinə qədər təşkilat komitəsinə təqdim olunmalıdır. Əsas qeydiyyat, təqaüdlərin ödənilməsi və start nömrələrin verilməsi tədbirdə keçiriləcək. Tədbirdə qeydiyyat nominasiyaya 30 dəqiqə qalmış bağlanır.
Bütün ərizələr bu ünvana göndərilməlidir: dance-az@mail.ru

Fonoqram:
Fonoqram keyfiyyətli olmalıdır, MP3 formatında CDdə yazılmalıdır. Diskin üstündə kollektivin adı (rəqqasın), çıxış nömrəsi, nominasiya, rəqsin növü və musiqinin uzunluğu yazılmalıdır. Bir diskdə bir musiqidən çox olmamalıdır. İstirakçıda diskin dublikatı olmalıdır.
Yarısmaya 2 gün qalmış musiqini artıq dəyişmək olmaz! Reqlamentin şərtləri yerinə yetirilməsə, təşkilat komitəsi iştirakçını müsabiqədən kənarlaşdıra bilər.

TURNİRİN KEÇİRİLMƏ VƏ QİYMƏTLƏNDİRİLMƏ QAYDALARI
• Seçmə turları iştirakcıların sayından asılı olaraq təyin olunur. 9 nəfərə kimi – final, 10 – 16 –yarımfinal, 16 – 32 dörddə bir final, 32 nəfərdən çox – 1/8 final.
• Rəqqasların çıxışları 3D sistemi ilə qiymətləndirilir (texnika, kompozisiya, imic). Şou olan rəqs növlərində qiymətləndirmə 4D sistemi ilə keçirilir (şou əlavə olunur). Hər nominasiyada bir istirakçı bir cıxış təqdim edə bilər. Kollektivlər üçün bu qadağan deyil.
• Rəqqas öz özu ilə yarışa bilməz.
KOMPOZİSİYALARIN UZUNLUĞU
– Şou, modern,xalq rəqsi,ansamblar, bal rəqslərin üstündə qurulan şou, latino şou
• Solo, duet/para –1:45 – 2.15 dəq.
• Kiçik qrup –2:30 – 3.00 dəq.
• Formeyşen – maks 4.00 dəq. Uşaqlarda – maks 3.00 dəq.
• Mini prodakşen – 3.00 -8.00 dəq.
• Prodakşen – 4.00 – 8.00 dəq.
– Hip Hop, haus, Breyk.
• Solo və duet – 1 dəqiqə ümumi çıxış, 1 dəqiqə individual cıxış, 1 dəqiqə ümumi çıxış.
• Kiçik qrup – 2 dəqiqə (musiqi təşkilatcılardandir).
• Formayşen –4 dəqiqəyə kimi öz musiqi ilə. Uşaqlarda – maks 3.00 dəq.
RƏQS NÖVLƏRİNDƏ QİYMƏTLƏNDİRİLMƏ QAYDALARI və KRİTERİYALAR
Hakimiyyətin qaydalarında bir neçə kriteriyalar var, hərəsi çıxış zamanı eyni vaxtda qiymətləndirilir:
T = TECHNIQUE/Texnika;
C = COMPOSITION/kompozisiya;
I = IMAGE/İmic,
S = Show/ Şou
Kriteriyalarda maksimal bal:
• Texnika =10 bal,
• kompozisiya =10 bal,
• İmic =10 bal,
• Şou = 10 bal.
Cəmi: Minimal balların sayı – 4, maksimal -40.

GİRİŞ/ XEYRİYYƏ TƏQAÜDLƏRİ
• Xeyriyyə təqaüd (giriş bileti) incəsənətin inkişafı üçün – 10 Azn
FOTO VƏ VİDEO ÇƏKİLİŞ
Foto və video çəkiliş hüququ təşkilatçılara aiddir. İştirakçılar, ərizəni göndərməklə, foto və video çəkiliş hüququ təşkilatçılara aid olduğu ilə razılaşırlar. Fərdi foto və video çəkiliş təşkilatçilarin xüsusi icazəsi ilə aparıla bilər. Xeyriyyə təqaüd – 10 Azn.

Assosiasiya üzvləri üçün İŞTİRAK ÜCÜN TƏQAÜDLƏR
Bir rəqs növü üçün bir iştirakçıdan
(uşaqlar və bebi) (yunior və ergin) (solistlər)
Hip Hop
5 Azn 5 Azn 5 Azn
Haus
Breyk
Səhnə növləri
Rəqs şousu

5 Azn 7 Azn 10 Azn

Xalq rəqsi, Xalq rəqsin stilizasiyası, Dünya xalqların rəqsləri
Rəqs Ansamblları. Latino Şou.
Oriental =II= =II= =II=
Belly Dance/
Oriental
Bütün nominasiyalar =II= =II= =II=
Oriental
Peşəkarlar (klassika) =II= =II= =II=
Xüsusi cüt rəqsləri (Salsa, Baçata, Arj. Tango)
Bütün növlər 10 Azn

Assosiasyada üzv olmayan kollektivlər üçün təqaüdlər ikiqatdır.

Yaş kateqoriyaları:
• Baby Show 7 yaşa kimi
• Children\ Uşaqlar 11 yaşa kimi
• Junior\ yunior 12 – 15 yaş
• Adult 1\Ergin 1. 16 – 30 yaş
• Adult 2\Ergin 2. 31 – 49 yaş
• Senior\ Senyor 50 yaşdan yuxarı

YAŞ KATEQORİYASININ TƏYİN OLUNMASI

Müəyyən etmə: Təvəllüd.

А. Duetlərdə və cütlüklərdə, yaşda böyük partner yarışma kateqoriyasında olmalıdır. Kiçik partner kateqoriyasının aşağı hətdindən iki yaş kiçik ola bilər, ancaq partnyorların arasında 3 yaşdan çox fərq olmamalıdır.

B. Bir dəfə böyüklərin yaş kateqoriyasını seçən rəqqas, ilin axırına kimi həmin nominasiyada həmin yaş kateqoriyasında cıxış etməlidir.

C. Trio, kiçik qruplarda, komandalarda və formeyşenlərdə kicik yaş kateqorisının rəqqasları böyüklərlə birlikdə iştirak edə bilər, şərt – kateqoriyasının aşağı hətdindən iki yaşdan aşağı olmamalıdırlar. Ən az komandanın 50% böyük yaş kateqoriyasında olmalıdırlar

Təşkilat komitəsi:
AMİRA sədri – Əziz Əzizov +994 50 626 66 20
AMİRA sədr assist – Natavan Zeynalova +994 55 707 90 02

Bakı 2017

Положение Открытого Чемпионата Азербайджана по Социальным и Современным видам Танца.
Апрель 22, 2017

ЦЕЛИ и ЗАДАЧИ

Основной целью проведения Чемпионата является выявление талантливых коллективов, работающих в различных стилях современной и социальной хореографии и отбор танцоров и коллективов для представления Азербайджана на Чемпионатах Европы и Мира. Также важными задачами конкурса являются обмен опытом между руководителями, педагогами и танцорами Азербайджана и ближнего зарубежья, пропаганда здорового образа жизни и полноценного досуга среди населения, привлечение к занятиям современной хореографией детей, подростков и молодежи.

Организаторы:
Союз Молодежи Азербайджана
Ассоциация Танца Азербайджана
Министерство Молодежи и Спорта Азербайджана
Jam Group

Место проведения:
Бакинский Дворец Спорта (Ручных Игр)
Время проведения: 10:00 – 22:00

ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ДЛЯ УЧАСТИЯ

Обязательна предварительная регистрация. Предварительную регистрацию участников проводит руководитель или представитель коллектива. Заявку на участие необходимо оформить до 15 апреля 2017 г. После указанного срока заявки могут быть приняты только при условии двукратного увеличения взноса. Основная регистрация, внесение взносов и выдача стартовых номеров будет проводиться на мероприятии. Окончание регистрации на мероприятии заканчивается за 30 минут до начала отделения.
ВСЕ ЗАЯВКИ НАПРАВЛЯТЬ НА АДРЕС: dance-az@mail.ru

Фонограммы:
Фонограмма должна быть качественной, записанной на CD диске в формате MP3, На поверхности диска должны быть указаны: название коллектива (имя танцора) порядковый номер, номинация, категория, и длительность мелодии (не более одной мелодии на одном носителе). Иметь дубликат записи.
Музыка не может быть изменена менее, чем за два дня до соревнований! В случае не выполнения условий данного положения, организационный комитет оставляет за собой право отстранить участника от дальнейшего участия.

СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ И ОЦЕНИВАНИЯ ТУРНИРА
• Отборочные туры проходят в зависимости от количества участников в номинации. До 9 участников – финал, 10 – 16 –полуфинал, 16 – 32 четвертьфинал, более 32 – 1/8 финала.
• Выступление танцоров оценивается по 3D системе: (техника исполнения, композиция, имидж). В дисциплинах, где присутствует шоу 4D система (добавляется критерий «шоу»). В каждой номинации исполнитель может выставлять один номер. При этом ограничение выступлений по номинациям для коллективов нет.
• Танцор не имеет права состязаться сам с собой.
ВРЕМЯ КОМПОЗИЦИЙ
– шоу, модерн, народный танец, ансамбли, шоу на основе бальной хореографии, латинское шоу
• Соло, дуэт/пара –1:45 – 2.15 мин.
• Малая группа –2:30 – 3.00 мин.
• Формейшен – максимум 4.00 мин. В детях – максимум 3.00 мин.
• Мини продакшен – 3.00 -8.00 мин.
• Продакшен – 4.00 – 8.00 мин.
– Хип-хоп, техно – хаус, Брейк.
• Соло и дуэты – минута общий заход, минута индивидуальное исполнение, минута общий заход
• Малая группа – 2 минуты (музыка организатора)
• Формейшен – до 4 х минут под свою музыку. В детях – максимум 3.00 мин.
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ В ТАНЦЕВАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИНАХ
Критерии судейства содержат ряд подкритериев, каждый из которых оценивается во время выступления одновременно. Приняты следующие критерии IDO:
T = TECHNIQUE/ТЕХНИКА;
C = Хореография;
I = IMAGE/ИМИДЖ,
S = Show/ СОБСТВЕННО ШОУ ИЛИ ЗРЕЛИЩНОСТЬ
Максимальное количество баллов по критериям:
• Техника=10 баллов,
• Композиция=10 баллов,
• Имидж=10 баллов,
• Зрелищность= 10 баллов.
Итого: Минимально возможное итоговое количество баллов – 4, максимальное -40
ВХОДНОЙ \ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС
• Благотворительное пожертвование (входной билет) на развитие искусства – 10 Azn на каждый день (позволяет находиться в месте проведения КУБКА в течение всего дня).
ФОТО И ВИДЕОСЪЕМКА
Права на фото и видеосъемку принадлежат Организаторам. Участники, высылая заявку, соглашаются с передачей прав на фото и видеосъемку Организаторам. Частные фото и видео съемка может проводиться только по специальному разрешению. Благотворительное пожертвование 10 Azn на каждый день.
Возрастные группы:
• Baby Show 6 и младше
• Children\ Дети 10 и младше
• Junior\ Юниоры 11 – 15 лет
• Adult 1\ Взрослые 1. 16 лет и старше
• Adult 2\ Взрослые 2. 31 год и старше
• Senior\ Сеньоры 50 лет и старше

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЗРАСТНОЙ КАТЕГОРИИ
Определение: Возраст, или количество лет, которые исполняются ему \ ей в ходе календарного года
А. Для Дуэтов или Пар, старший партнер должен соответствовать возрасту группы в которой соревнуется. Партнер может быть на два года моложе чем нижняя граница возрастной группы, но при этом разница в возрасте между партнерами не должна быть более трех лет.
Примечание 1: Младшей возрастной категории разрешено танцевать в старшей, но не наоборот старшей в младшей.
Примечание 2: Танцор младшей возрастной группы, который заявлен в старшую возрастную группу, должен танцевать в данной номинации и возрасте все оставшиеся соревнования текущего года. Он или она не имеют права танцевать в возрастной группе Дети с другим партнером, но могут танцевать в своей возрастной группе Дети в Малых группах или Формейшенах.
Б. Танцор, однажды выбрав участие в более старшей возрастной группе, обязан соревноваться в этой номинации и возрасте до конца года.
Танцорам разрешено участвовать в двух различных возрастах на основе следующих положений:
Не разрешено участвовать одновременно в Юниорах Танцевальное Шоу Дуэтах и Взрослых Танцевальное Шоу Дуэтах. Т.е. в двух одинаковых номинациях одной дисциплины, но в разных возрастах. Однако танцор может участвовать во всех других номинациях своего возраста до достижения по возрасту следующей возрастной группы.
В. В Трио, Малых Группах, Командах и Формейшенах разрешено участие танцоров младшей возрастной группы, при этом их возраст должен быть не менее двух лет разницы с нижней возрастной границей старшей группы. Данное правило применяется для всех возрастов кроме Взрослых 2 и Сеньоров.
При этом не менее 50% танцоров должны быть возраста основной возрастной группы. Их возраст должен соответствовать возрастным рамкам конкретной группы.
Примечание 1: Младшей возрастной категории разрешено танцевать в старшей, но не наоборот старшей в младшей.
Танцор, однажды выбрав участие в более старшей возрастной группе, обязан соревноваться только в этой номинации и возрасте до конца года.
Танцорам разрешено участвовать в двух различных возрастах на основе следующих положений:
Не разрешено участвовать одновременно в Юниорах Танцевальное Шоу Малые Группы и Взрослых Танцевальное Шоу Малые Группы, или в Юниорах Хип-Хоп Формейшен и Взрослые Хип-Хоп Формейшен. Т.е. в двух одинаковых номинациях одной дисциплины, но в разных возрастах. Однако танцор может участвовать во всех других номинациях своего возраста до достижения по возрасту следующей возрастной группы.

Баку 2017

ŞƏRH YAZ